İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAY TARIMINI ETKİLEYECEK

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAY TARIMINI TEHDİT EDİYOR

 

Birçok insan iklim değişikliğinin esas olarak daha yüksek sıcaklıklar anlamına geldiğini düşünüyor. Ancak sıcaklık artışı hikâyenin yalnızca başlangıcıdır. Dünya her şeyin birbirine bağlı olduğu bir sistem olduğundan, bir alandaki değişiklikler diğer tüm alanlardaki değişiklikleri etkileyebiliyor.

2023'te ortalama bir günde, küresel okyanusun neredeyse üçte biri denizlerdeki sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı ve hayati önem taşıyan ekosistemlere ve gıda sistemlerine zarar verdi.

20. yüzyılın ortalarından bu yana yaşanan değişim hızı, bin yıldır eşi benzeri görülmemiş bir düzeydedir.

 

insanların gelişigüzel hataları yüzünden atmosferdeki sera gazlarının artması ve doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi küresel boyutta sıcaklık artışına yol açmıştır. Bu durum günümüzde bütün çevre bilimciler tarafından kabul edilen olumsuz bir gerçektir.

Dünyamız doğal dengenin insan tarafından bozulduğu ve bozulmalardan kaynaklı olumsuz etkilerin giderek arttığı bir dönemin içindedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin sınırları yoktur ve bu olumsuz etkiler yeterince önemsenmediği sürece her alana hızla yayılacaktır. 

Tüm canlılarda olduğu gibi bitkiler içinde iklim değişikliği sebebiyle sıcaklıkta ve yağış miktarlarındaki değişmelerin ortaya çıkması coğrafi değişkenlik göstermesi gelecekte, ölmeleri,  veya adaptasyon zorunlulukları ile karşı karşıya kalmalarını mümkün kılacaktır.İklim değişikliğinin sınırları olmayan olumsuz etkilerinin yeterince önemsenmemesi, bu etkilerin her alanda hızla artacağı anlamına geliyor.

Son yıllarda hasat edilen yaş çayı işleyen sanayiciler ikllim değişikliğinin çayın dem ve koku oranlarının azalmasına neden olduğunu belirtmektedirler. Ekstrat değerinin de düştüğü yapılan iddialar arasındadır. Bunu tüketiciler olarak bizlerde fark etmekteyiz.

Çay bahçelerinde verimliliğin düşmesi bazı bahçelerde %40 seviyelerinde azalması artan sıcaklıklar sebebiyledir. Bilim adamlarının kuraklık uyarısı yapması, iklim değişikliğinin sebep olacağı sonuçların önceden görülmesi ve tedbir alınması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bu etkilerden biri de bitki göçlerinin

Görülmesi ve bitki türlerinin coğrafyalarının değişmesidir. Yani, Yağış ve sıcaklık miktarlarında meydana gelen değişiklikler bu zamana kadar coğrafyalarındaki iklimsel özelliklere uyum sağlamış bitkilerin yeni iklimsel gelişmelerle yüzleşmesine ve baskı altında kalmasına sebep olacaktır.