SÖZLEŞMELİ TARIM NEDİR ÇAY SEKTÖRÜNDE NASIL UYGULANACAK

SÖZLEŞMELİ TARIM


Sözleşmeli tarım şeklindeki üretim modeli, Sanayici firmalar veya ticaret firmaları ile Üretici çiftçiler arasında ürünün ekim, dikim zamanında veya daha öncesinde anlaşmaya vararak çiftçinin ürünle ilgili üretimi gerçekleştirme sorumluluğunu yüklenmesine karşılık, firmalarında üretilecek ürünü belirlenmiş şartlarda satın almasına olanak sağlayan bir üretim ve pazarlama şeklidir.
İlk bakışta planlı tarım şeklinde yorumlayabileceğimiz sözleşmeli tarım kavramı geniş anlamı ile arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun olarak ayarlanması ve arz/talep dengesinin kurulması şeklinde tarif edilebilir.
Sözleşmeli tarım devletin aracılık ettiği kontrollü bir sistemdir. Bakanlık, sözleşmeli üretim yönetim sistemini kurmak, işletmek ve bu sistemin ilgili diğer kayıt altyapısıyla entegrasyonuna yönelik çalışmaları yapmakla yükümlü hale gelmektedir. 
Bakanlık, sözleşmeli üretime yönelik mevzuatın uygulanması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacına uygun tedbirleri almakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan eğitim ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemektedir.

 SÖZLEŞMELER
Sözleşmeli tarım da firmalar ile çiftçiler arasında imzalanan sözleşmeler bulunmaktadır. Bu sözleşmeler sayesinde tarımdaki teknolojik gelişmeler hızlıca uygulama alanına aktarılmaktadır.
Üretim sözleşmelerinde, alıcı üretim süreci üstündeki kararlarda söz sahibidir .
Çiftçi ürettiği ürünün sahibi olmakla birlikte alıcının üretilen malın daha kaliteli olabilmesi için yaptığı önerileri değerlendirir. 
Çiftçi alıcı firmaların teknik personelinin belirttiği üretimle ilgili kuralları takip etmek ve uygulamak, alıcının seçmiş olduğu zirai ilaçları belirlenen zamanlarda kullanmak ve sözleşmede belirlenen tüm üretimini de önceden belirlenmiş fiyatlar üzerinden alıcıya teslim etmek zorundadır.


ÇAY SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞMELİ TARIM UYGULAMASI NASIL OLACAK
ÜRETİCİNİN AMACI
1-Çayını sonunsuzca satmak ve karşılığı olan parayı almak.
2-Devletin belirlediği fiyatın altına mal satmamak.
3-Kontenjan gibi sınırlamalar ile karşılaşmamak.
SANAYİCİNİN AMACI
1- Kaliteli hammadde satın almak
2-Üretim planına uygun zamanlarda hammaddeye ulaşmak.
3-Kaliteli mal üretmek
DEVLETİN AMACI
1- Sektörün kayıt içinde çalışmasını temin etmek
2- Piyasada istikrar sağlamak, aşırı fiyat hareketlerini önlemek.
3-Kaliteli ürün üreimini desteklemek.
3-Bilgiye anlık ulaşabilecek altyapıyı temin etmek.

Bu ortak beklentilerin karşılanması için çok yönlü çalışmalar yapıldı ve her maddesi şikâyet konusu olan bu rahatsızlıkların nasıl giderilebileceği üzerinde kafa yoruldu. Bir çay kanunu taslağı hazırlandı ve bu taslakta çözüm için Sözleşmeli Tarım uygulaması öngörüldü. 

Çay sektörün öngörülen sözleşmeli tarım uygulamasını üç ayaklı bir sacayak olarak düşünürsek ilk ayağını çay üreticisi ikinci ayağını çay sanayicisi ve üçüncü ayağını  ise bakanlık olarak gösterebiliriz. 
Yönetmelik,
Düzenlenen sözleşmenin bir nüshası üreticide, bir nüshası alıcıda bırakılmak kaydıyla, üçüncü nüshası sözleşmenin imzalanmasını müteakip on beş iş günü içerisinde üreticinin Bakanlık kayıt sistemi kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu sözleşmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından sözleşmeli üretim yönetim sistemine kaydedilir diyerek sözleşmenin takip eden tarafı olduğunu açıkça belli etmektedir.
Üretici, çay sanayicisi ile sezon başında sözleşme imzalayarak, ne kadar çay satacağını ve hangi fiyat üzerinden satacağını belirleyecektir. İmzalanan bu sözleşme üreticiye mal satış garantisi ve fiyat garantisi vermektedir.
Sözleşme Sanayici ye ise, sezon başında satın alacağı çayı kimden satın alacağını ve ne zaman satın alacağını ve fiyatını önceden belirleme şansını tanımaktadır.
İmzalanan sözleşme yukarda sıralamış olduğumuz rahatsızlıkların giderilmesine ve piyasada istikrarın sağlanmasında katkı vereceği bekleniyor. 
İstikrarın yanında blanlanmiş  bir üretim programını uygulayarak tüm tarafların korunması amaçlanmıştır.
Dünya genelinde başarılı bir şekilde uygulanan sistem ülkemizdede alan bulmaya başlamıştır.
Plânlı piyasa için verimliliği daha fazla olan bir performansa sahiptir. 


Mustafa Yılmaz Kar Mustafa Yılmaz Kar Mustafa Yılmaz Kar Mustafa Yılmaz Kar Mustafa Yılmaz Kar